Une balustrade en verre rend une piscine plus sûre et donne plus de cachet au jardin

Ammonite Design - installateur de balustrades en verre 
Balustrade en verre pour sécuriser la piscine et la terrasse
Balustrade en verre pour sécuriser la piscine et la terrasse

Pourquoi le verre est-il un excellent matériau pour créer une balustrade ? Cela s’explique principalement par les propriétés du verre. Une balustrade en verre est solide et durable et nécessite très peu d’entretien. De plus, une balustrade en verre est transparente, de sorte que la clôture ne bloque pas la vue de la terrasse sur le jardin ou la piscine. Ainsi, vous pouvez également profiter des fleurs et des plantes du jardin depuis la terrasse et garder un œil constant sur la sécurité des baigneurs. Surtout s’il y a des enfants dans le jardin ou sur la terrasse, une balustrade en verre est une bonne protection, avec une vue dégagée sur l’eau.

Continue reading “Une balustrade en verre rend une piscine plus sûre et donne plus de cachet au jardin”

Glass fencing – secure your pool with a glass wall

Glass pool enclosure… the most beautiful
pool fencing you will never see.

Glass fencing around your pool has many advantages. First of all, a glass wall is more difficult for children to climb than a fence with bars. Glass is smooth and does not provide enough grip for eager little fingers. Secondly – this sounds a bit simple but it is important – even though glass works as a windbreaker, you can still see through it. This makes glass much safer than an opaque screen, because with a transparent barrier it is easier to guard the pool and children playing around it. And last but not least, a glass fence around a swimming pool is simply more beautiful because you can barely see it. Take a look at the pictures of glass fences around swimming pools on this page and you will understand: glass is the most beautiful protection, precisely because you hardly see it.

Continue reading “Glass fencing – secure your pool with a glass wall”

Glazen omheining – zwembadbeveiliging met een glazen wand

Glazen wanden… de mooiste
zwembadbeveiliging die je nooit zult zien

Een glazen beveiligingswand rond je zwembad heeft heel veel voordelen. Ten eerste is een glaswand voor kinderen lastiger te bedwingen dan een hek met spijlen. Glas is glad en biedt geen houvast voor klimgrage vingertjes. Ten tweede – het klinkt een beetje suf maar het is belangrijk – werkt glas als windscherm maar kun je er tóch doorheen kijken. Dat maakt een glazen wand veel veiliger dan een non-transparant scherm, omdat je het zwembad en eromheen spelende kinderen beter kunt bewaken met een doorzichtige barrière. En ten slotte is een glazen omheining rond een zwembad gewoon mooier, omdat je het amper ziet. Bekijk de foto’s van glazen beveiligingswanden rond zwembaden onderaan deze pagina en je begrijpt: glas is de mooiste bescherming juist omdat je het bijna niet ziet.

Continue reading “Glazen omheining – zwembadbeveiliging met een glazen wand”

Clôture en verre – sécurisez votre piscine avec un paroi en verre

Sécurisation de piscine avec paroi en verre… la plus belle clôture en verre que vous ne verrez jamais.

Une clôture en verre autour de votre piscine présente de nombreux avantages. Tout d’abord, un mur en verre est plus difficile à escalader pour les enfants qu’une clôture à barreaux. Le verre est lisse et n’offre pas assez de prise pour les petits doigts avides. Deuxièmement – cela semble un peu simple mais c’est important – même si le verre fonctionne comme un coupe-vent, vous pouvez toujours voir à travers. Le verre est donc beaucoup plus sûr qu’un écran opaque, car avec une barrière transparente, il est plus facile de surveiller la piscine et les enfants qui jouent autour. Enfin, une clôture en verre autour d’une piscine est tout simplement plus belle, car on ne la voit presque pas. Regardez les photos des clôtures en verre autour des piscines sur cette page et vous comprendrez : le verre est la plus belle protection, précisément parce qu’on le voit à peine.

Continue reading “Clôture en verre – sécurisez votre piscine avec un paroi en verre”

Wat heb je allemaal nodig bij bouw en installatie van een zwembad?

Een zwembad in Frankrijk laten bouwen en installeren heeft heel wat voeten in de aarde. Wat er allemaal bij komt kijken? Dat hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet. Dit zijn de verschillende onderdelen qua werk, installaties en materialen waar u zo’n beetje rekening mee moet houden als u een zwembad laat bouwen. Een professionele zwembadbouwer in Frankrijk zal al deze posten voor u meenemen in zijn begroting. De prijs van het zwembad is er dus op gebaseerd.

Continue reading “Wat heb je allemaal nodig bij bouw en installatie van een zwembad?”

What do you need for your swimming pool? Check list for pool construction.

Got everything? check list for pool construction.

To give you a general idea of what you need for the installation of a new swimming pool in France, we’ve made a bit of a list of all the main necessities and accessories you’ll need or want to order. It’s quite an undertaking, but of course you can rely on our very professional pool builders if you want to get serious about having a pool built, at least in Southern Burgundy.

GROUND WORK

Excavation of the pool area including stripping of topsoil, digging the pool and placing the removed soil in a pile for reuse or on a truck for disposal. The excavation is intended for loose, rock-free soil. Any additional rock breaking and evacuation is subject to a supplement.

Continue reading “What do you need for your swimming pool? Check list for pool construction.”

Zwembad randstenen of boordstenen met terras

zwembad met randstenen bourgogneRandstenen, ook wel boordstenen genoemd, vormen als het ware de omlijsting van uw zwembad. Ze zijn er in verschillende soorten en materialen. Vaak met een speciale ronde rand, zodat u er comfortabel tegenaan kunt leunen, of u erlangs in het water laten glijden.

Strakke randstenen

Wilt u een strakker, modern ogend zwembad, dan kiest u voor boordstenen met een rechte rand. Eventueel kunt u nog een klein randje af laten slijpen. Dit is met name goed mogelijk als u kiest voor een natuurstenen rand rond uw zwembad. In dat geval laten wij de stenen rand voorbereiden door een van onze vaste bourgondische steenhouwers, die er met veel vakmanschap het scherpste randje van af slijpt.

Ronde zwembad-boordstenen

Een meer klassieke look krijgt u met boordstenen met een ronde ‘neus’ die in het zwembad oversteekt. Deze bestaan als prefab, maar zijn ook weer op maat te maken van verschillende soorten natuursteen.

Natuurstenen zwembad terras

Nog fraaier wordt het, als u  het terras uit hetzelfde materiaal laat vervaardigen als de randstenen. Wij kiezen vaak voor ‘pierre de bourgogne’, waar ook vele gebouwen en monumenten uit opgetrokken zijn.  Een wat calcaire steen, die goed te bewerken is en toch bestendig tegen de elementen. Door de stenen te laten opruwen (boucharder) zorgt u voor een fraai en vooral ook veilig terras. Overigens, over veiligheid gesproken, als uw terras wat hoger licht dan de tuin, of langs een zwembad gelegen is, dan kunt u zorgen voor extra beveiliging – vooral voor de allerkleinsten – met een glazen omheining.

Vakmanschap voor duurzame boordstenen

De kantstenen en het terras worden gelegd in een veeleisende omgeving. Er heeft veel graafwerk plaatsgevonden, de grond wordt steeds weer nat door spattend water en de randstenen die een stukje oversteken krijgen flinke krachten te verwerken. Wij adviseren meestal om na de aanleg van het zwembad een seizoen te wachten met de aanleg van het terras, zodat de aarde goed kan inklinken. Of om in ieder geval de aarde zorgvuldig aan te stampen of te trillen. Alternatief kan zijn eerst een betonnen fundering te storten onder uw terras. Al moet ook die natuurlijk op een goed stabiele boden liggen.

Votre future maison : l’acheter avec piscine ou faire creuser une piscine neuve  ?

Chaque jour est une occasion de passer devant des vitrines d’agences immobilières sur lesquelles, si une maison propose une piscine, celle-ci est mise en valeur par une photo flatteuse. Car qui n’est pas séduit par l’idée de pouvoir plonger dans son propre jardin  ? De telles annonces parviendraient presque à vous faire oublier qu’avec la piscine, il y a une maison… Non, mais blagues apart Continue reading “Votre future maison : l’acheter avec piscine ou faire creuser une piscine neuve  ?”

Buying a house with or without an existing swimming pool

Who can resist real estate agencies’ pictures when they feature beautiful swimming pools in great gardens? Such nice pools are always put forward on ads because few things are closer to living the dream than the ability to dive and swim in one’s own private pool. And who could blame you for even forgetting you’re buying a house with your new pool, eh? Because if the swimming pool is a real beauty, then so must be the house, of course… Continue reading “Buying a house with or without an existing swimming pool”